اساس نامه اتحادیه

نوشته شده توسط Super User. ارسال در تمامی مجموعه ها

(بسمه تعالي)
 
جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 
اساسنامه
اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان 
مصوب سيصدو پنجاه و پنجمين جلسة مورخ 3/5/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 
مقدمه:
اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان با هدف ايجاد وحدت و هماهنگي بين انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان كشور و به منظور حراست از دستاوردهاي انقلاب و تحقق ارزشهاي اسلام و آرمانهاي انقلاب اسلامي و جهت بخشيدن به فعاليتهاي صنفي دانش‌آموزان مسلمان و متعهد، در سال 1358 با حمايتهاي معنوي و مادي حضرت امام خميني (ره) تأسيس و طي ساليان متمادي در زمينة تربيت نيروهاي مخلص دانش آموزي و حضور آنها در صحنه‌هاي انقلاب اقدام نموده است.
اكنون كه نظارت عاليه بر جريان فكري و فرهنگي اتحاديه با انتصاب نماينده از سوي مقام معظم رهبري محقق شده است با عنايت به اينكه اتحاديه مشمول قانو ن احزاب، انجمنها و جمعيتهاي سياسي مصوب سال 60 نيست و از طرفي دستگاه دولتي نيز محسوب نمي‌شود به عنوان يك مجموعة فرهنگي با شخصيت حقوقي مستقل براي تحقق اهداف مذكور و در چارچوب اين اساسنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
ماده 1) تعريف:
اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل كه به عنوان يك مجموعة فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسر كشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل گرفته و كماكان تحت نظارت عالية مقام معظم رهبري و نمايندة منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌كند.
 
ماده 2) اهداف:
1ـ آشنا كردن دانش‌آموزان با فرهنگ متعالي اسلام و بالا بردن سطح آگاهي آنان نسبت به مباني عقيدتي اسلام و انقلاب اسلامي.
2ـ تزكية روحي و وارستگي اخلاقي دانش آموزان و شكوفا ساختن استعدادهاي خدادادي و تحقق كمالات انساني.
3ـ حفظ و تداوم دستاوردهاي انقلاب اسلامي از طريق هر چه فعالتر كردن نيروهاي دانش آموزان مسلمان و متعهد در صحنه‌هاي اجتماعي و انقلابي جامعه و مقابله هوشيارانه با توطئه‌هاي رنگارنگ دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي كه براي انحراف فكري و مفاسد اخلاقي و اجتماعي در محيط‌هاي آموزشي صورت مي‌گيرد.
4ـ انسجام دانش آموزان مسلمان و متعهد با ايجاد و گسترش انجمن‌هاي اسلامي مدارس و همگامي با نظام آموزش و پرورش براي ايجاد فضاي مساعد آموزشي و پرورشي در محيط مدارس و تشويق دانش‌آموزان مسلمان و متعهد به موفقيت در تحصيل علم و دروس مدرسه.
 
ماده 3) وظايف:
1ـ تشكيل انجمن اسلامي در مدارس براساس مادة 5 و هدايت و نظارت بر فعاليتهاي آنها.
2ـ ارتقاء سطح فكري و معنوي اعضاي انجمن اسلامي.
3ـ تلاش در جذب هرچه بيشتر دانش‌آموزان به مباني مكتبي و اعتقادي.
4ـ مبارزة سالم و هوشيارانه با توطئه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي و مظاهر فساد اخلاقي در مدارس.
5ـ برنامه‌ريزي براي حضور دانش‌آموزان متعهد در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي متناسب با معيارهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي
6ـ تلاش در جهت رشد علمي اعضاي انجمن اسلامي.
7ـ همفكري و همكاري با مسؤولان وزارت آموزش و پرورش و مديران مدارس به منظور نيل به اهداف مقدس نظام تعليم و تربيت اسلامي.
8ـ ايجاد ارتباط با كارشناسان و انديشمندان ودستگاه‌هاي ذي‌ربط فرهنگي و تربيتي به منظور استفاده از نقطه نظرات و جلب همكاري‌هاي ايشان با اين نهاد.
 
ماده 4) اركان:
1ـ نماينده مقام معظم رهبري، بالاترين مقام اتحاديه مي‌باشد و نظارت عاليه بر اين نهاد از طريق ايشان اعمال مي‌شود.
2ـ كنگره كه عالي‌ترين ركن تشكل دانش‌آموزي در اتحاديه است و متشكل از اعضاي منتخب انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان سراسر كشور مي‌باشد، هر دو سال يكبار تشكيل و ضمن استماع گزارش عملكرد دورة قبل، اعضاي شوراي مركزي را انتخاب مي‌كند.
2ـ كنگره كه عالي‌ترين ركن تشكل دانش‌آموزي در اتحاديه است و متشكل از اعضاي منتخب انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان سراسر كشور مي‌باشد، هر دو سال يكبار تشكيل و ضمن استماع گزارش عملكرد دورة قبل، اعضاي شوراي مركزي را انتخاب مي‌كند.
تبصره 1) تعيين صلاحيت نامزدهاي (كانديداها) شوراي مركزي و نظارت بر انتخابات اعضاي منتخب كنگره به عهدة 3 نفر اعضاي رديف‌هاي اول شوراي مركزي است.
تبصره 2) سرپرست اتحاديه كه اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي شوراي مركزي را بر عهده دارد از سوي شوراي مركزي انتخاب و حكم وي توسط نمايندة مقام معظم رهبري و در غياب ايشان مرجعي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص مي‌كند، تنفيذ مي‌شود.
تبصره 3) آيين‌نامه‌هاي داخلي و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي وظايف اتحاديه در چارچوب اين اساسنامه به تصويب شوراي مركزي اتحاديه خواهد رسيد.
تبصره 4) مؤسسات و نشريات وابسته به اتحاديه بنا به ضرورت، تشكيل و به ثبت مي‌رسد و مقررات داخلي آنها در چارچوب قانون تابع آيين‌نامة مصوّب شوراي مركزي است.
 
ماده 5)
به منظور هماهنگي هرچه بيشتر اتحاديه با وزارت آموزش و پرورش بويژه در مدارس و گسترش همكاري‌هاي بين اين دو سازمان، توافقنامه‌اي كه با امضاي وزير آموزش و پرورش و نمايندة مقام معظم رهبري رسيده باشد ملاك عمل است. بديهي است اين توافقنامه با عنايت به مفاد مندرج آن، نحوه و چگونگي فعاليت اتحاديه در مدارس را مشخص مي‌كند.
 
ماده 6)
اين اساسنامه كه داراي يك مقدمه، 6 ماده و 4 تبصره است در جلسة مورخ 6/4/74 شوراي مشترك به تصويب رسيد و در جلسة 355 مورخ 3/5/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد و تصويب شد.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

یادداشت ها

 مطالبه گری از کلید های توسعه امروز است

صبح روز شنبه وقتی به محل کار خود رفتم و طبق معمول همه همکاران سر میز صبحانه جمع بودیم، از نماز جمعه دیروز تهران صحبت شد. شاید چون امام جمعه موقت تهران نماینده رهبر معظم انقلاب در اتحادیه ما بودند، آنقدر صحبت گل نمی کرد.

حاج آقای حاج علی اکبری عزیز قطعا امروز صبح خیلی از جاهایی که حتی کوچکترین وابستگی به شخصیت حقوقی حضرتعالی نداشته از شما گفتند و گل گفتند.

از خرق عادت شما در نماز جمعه پایتخت، از سنت شکنی که مردم به شدت استقبال کردند.

اصلا دوست ندارم بنویسم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، به همان میزان صمیمیتی که حضرتعالی با مردم شریف تهران در نماز جمعه اخیر ابراز کردید، قلم میزنم.

خطبه های روز گذشته را به دقت مطالعه کردم،اولا بسیار خرسندیم که نماز جمعه ما همانطور که باید مردمی می بود، دیروز بیشتر از هر زمان دیگری مردم محور بود و شما دوشادوش مردمی حرکت کردید که سال ها است در سرما و گرمای انقلاب چه جان فشانی ها که نکره اند. حاج آقای علی اکبری کیف کردم زمانی که سلفی شما را با مردم دیدم، با تمام وجود لذت بردم که این نوع نگاه را که نگاهی اساسا اسلامی و اصولا انقلابی است را مشاهده کردم.نکته ای که در نماز جمعه دیروز بسیار قابل تامل بود، و میتواند الگویی قوی برای مسئولین ما باشد، آنجایی است که حضرتعالی تشکر ویژه ای از منتقدین خود داشته اید و این حضرات را دعوت به نقد های مشفقانه بعدی نمودید.

این دعوت به مطالبه گری بی شک و همانطور که بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است از راه کار های توسعه در جوامع امروز است، و این که نگاه حضرتعالی به منتقدین خود این چنین است بسیار ارزشمند است.

همانطور که پیش تر از مسئولین ما در پیام تبریکشان از دلگرمی در انتخاب شما صحبت کرده بودند، حقیر هم با قلم که امروز اسلحه ما در در جبهه فرهنگی است، اعلام می کنم که حاج آقای حاج علی اکبری دلگرمیم به حضورتان و ایمان داریم به اصولتان.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کردستان

انجمن اسلامی عضو می پذیرد

 

 

 

درباره ی اتحادیه

joomiاتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان با هدف ايجاد وحدت و هماهنگي بين انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان كشور و به منظور حراست از دستاوردهاي انقلاب و تحقق ارزشهاي اسلام و آرمانهاي انقلاب اسلامي و جهت بخشيدن به فعاليتهاي صنفي دانش‌آموزان مسلمان و متعهد، در سال 1358 با حمايتهاي معنوي و مادي حضرت امام خميني (ره) تأسيس و طي ساليان متمادي در زمينة تربيت نيروهاي مخلص دانش آموزي و حضور آنها در صحنه‌هاي انقلاب اقدام نموده است.